Fundacja SiedemÓsmych powstała w 2021 roku jako naturalna kontynuacja i rozwinięcie misji oraz wizji, przyświecających powstaniu portalu SiedemÓsmych.pl. Te zaś opierały się na wierze w ludzki potencjał do dobrego, harmonijnego, zrównoważonego z innymi elementami świata wzrostu.

Działalność SiedemÓsmych.pl utwierdziła nas w przekonaniu, że najlepszym sposobem wydobycia z ludzi tego potencjału jest edukacja oraz wspieranie tych elementów tkanki społecznej, które wymagają uwrażliwienia bądź wzmocnienia w obszarze wartości.


Powołaliśmy fundację, by ta umożliwiła nam jeszcze wnikliwsze badania nad tymi miejscami w naszym społeczeństwie, które wymagają opieki, zastrzyku empatii, wsparcia we właściwym ustawieniu priorytetów – zgodnym z nowymi cywilizacyjnymi wyzwaniami, a także pozwoliła nam rozszerzyć wachlarz przedsięwzięć w tym względzie.


Życie jest zmianą. Warto, by te zmiany niosły ze sobą więcej dobra wspólnego. Projektami Fundacji SiedemÓsmych takim zmianom pragniemy pozwolić się urzeczywistniać.